8.  Ieder zijn eigen krant
Persoonlijk
Met andere woorden
Opdracht 1
a) Welk nieuws vind jij het meest de moeite waard? Maak een Top-6 van onderwerpen. Klik hier voor een lijst van voorbeeldonderwerpen.

b) Noteer 2 voordelen en 2 nadelen van zelf kiezen welk nieuws je volgt.
Opdracht 2
a) Ga naar www.geldenrecht.nl. Van welke krant is deze website? Op wie richt zich deze website?

b) Ga nu naar www.nuin.nl. Op welke manier wordt hier gezorgd voor persoonlijk nieuws?
Wist je dat...
Interactie Reclame